Wednesday, December 10, 2008

बरे नाही !


हे असे
पुन्हा, डोकावणे बरे नाही.
चालताना
उगाच, वेडावणे बरे नाही.
मनी दाटले
भाव, लपवणे बरे नाही.
मज स्मरते
ती वाट, थबकणे बरे नाही.
आता तुझे
चोरुन, मज वाचणे बरे नाही.
तु चाल पुढे,
मागे वळुन, उसासणे बरे नाही.
हे माझे तुला
आता, विसरणे सुरु झाले.
तुझे असे
मनात माझ्या, रेंगाळणे बरे नाही.

1 comment:

pallavi said...

ekdam bhari... college days athavale... teva asha kavita far aavdayachya.. aajhi majja aali vachun...pun:pratyayacha anand milala....

chaan lihita ... lihit raha...

Pallavi