Wednesday, December 10, 2008

तु नसताना...


तु नसताना मनी दाटती
भाव तुझ्या स्मृतींचे काही
आठवणींचे फुलपाखरु
शुभ्र धुक्यातुन विहरत जाई...

विरहात तुझ्या हा चंद्र रोजचा
तोही भासे प्रिये कळाहिन
खिन्न भासे आकाशगंगा
फिके जाहले सर्व नभांगण...

तु नसता सखे सभोवती
तुझेच केवळ तुझेच भास
या समीराच्या कणाकणातुन
फिरतो आहे तुझाच श्वास...

तु नसताना झोप जागते
वैरीण होवुन मला झुरवते
दिवस चालला कुर्मगतीने
रात्र उसासे टाकीतसे...

उतरेना आता कंठाखाली
घासही सखे तु नसताना
विसरु म्हणता विसरत नाही
आठवण तुझी तु नसताना...

No comments: