Wednesday, December 10, 2008

तु...


तुझं अलगद येणं
माझ्या जाणिवांनी
टिपलं होतं.
तुझं नकळत जाणं
माझ्या डोळ्यांनाही
जाणवलं होतं.
तु आलीस
तेव्हा अंगणातला
प्राजक्त
बहरला होता.
जाई-जुई
कुजबुजायला
लागल्या होत्या.
आता
तु नाहीस...
बघ..
मोगर्‍याने सुद्धा
मान टाकलीय.

1 comment:

shruti said...

Hi Vishal !

Mi Maybolikar ...Manmaze,Shree

I just become Fan now

ek sangu Kavita khupach chaan ahe pan..

jara apurna vatate ...maze mat mandale ahe ...

Regards
Shree