Wednesday, December 10, 2008

मिलनवेळा


रुजली मनात अलगद माझ्या

आतुर सखये ती साजणवेळा

दाटुनी आला मग गात्रांमधुनी
भाव प्रीतीचा मदमस्त आगळा

मज भान नुरे मग अस्तित्वाचे
मधु गंध प्रियेचा असे वेगळा

झंकारुनी स्वरतरंग प्रीतीचे
घालीती तरुवर गळ्यात गळा

व्याकुळले अन पंचप्राण मम
अनुभवण्या अति रम्य सोहळा

आर्त मनीचे मग झाले धुसर
येताच जवळ ती मिलनवेळा

No comments: