Wednesday, December 10, 2008

असहाय


संपले भास सारे
आभासही विरघले,
जागणार्‍या डोळ्यांतले
स्वप्न सारे भंगले !

वेगळ्या सार्‍या दिशा
आकाशही वेगळाले,
क्षितिजाच्या सीमेवरले
गांव सारे हरवले !

रेंगाळले रात्रीत काळ्या
चांदणे ते काजळलेले,
पाहवेना डागाळलेले
चंद्र बिंब कोमेजले !

लांबल्या सावल्या अन्
चालणे ही थांबलेले,
गावात माझ्या पोचलेले
मार्ग सारे खुरटले !

No comments: