Friday, December 5, 2008

गणित

कधी शब्द ते वत्सल
कधी प्रहार झेलायाचे
कधी ओंजारणे स्नेहाळ
कधी आघात सोसाट्याचे

मनात असते कायम
भय आंधळ्या डोहाचे
अंधारभुल होते धुसर
सुसाट वारे दु:खाचे

येते नभा पल्याडुन
बोलावणे कधी सौख्याचे
कधी कोसळणे आकाश
ओझे ते अनपेक्षिततेचे

कोवळ्या अन किरणांतुनी
ओघळणे कधी सुर्याचे
रखरखाट कुठे तप्तसा
हे जगणे असंतुलनाचे

मी शोधतो वाट माझी
सोडवीत गुंते रस्त्यांचे
सुटले नाही अजुनही
मज गणित आयुष्याचे


05/12/2008

No comments: