Tuesday, December 16, 2008

प्राजक्त

झुकली पापणी अन
एकवटला देह सारा
मौन बरसला प्राजक्त
...........मी वेचलाच नाही!

चुंबितो मातीस काळ्या
धुंद आषाढ हिरवा
मुग्ध मोहरला प्राजक्त
...........मी ऐकलाच नाही!

भेदुन गंधाळ धरती
डोकावी हिरवी पाती
ओघळला सवे प्राजक्त
...........मी पेललाच नाही!

संन्यस्त माळ लावतो
ध्यान उन्ह सावल्यांचे
मुक कोसळला प्राजक्त
...........मी झेललाच नाही!

दंवबिंदुंचे हळवे स्पंदन
पालवीचे हिरवे रुदन
रेंगाळला स्तब्ध प्राजक्त
...........मी माळलाच नाही!

विशाल...

No comments: