Wednesday, December 10, 2008

चाहुल


पानांची कुजबुज कानी आली
त्यांनीही माझी प्रिया पाहिली

रातराणी मम कानी वदली
तिला सुखाची चाहुल लागली

प्राजक्त अंगणी फुलुनी आले
मनी मानसी बहर उमलले

हिरव्या गवतात फुल एकले
त्यानेही तिचे गीत ऐकले

क्षितीजी इंद्रधनुष्य लाजले
डोळे जेव्हा तिचे पाहीले

अधीर लाजर्‍या डोळ्यांमधले
मौन अलगद ओठी आले

आता सारे द्वैत निमाले
गाणे माझे सुगंधी झाले

No comments: